פריימר ביטומן דילול טרפנטין

90.31301.73

תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר

נגישות